Data speelt een steeds belangrijkere rol voor alle typen organisaties. Het analyseren van data, vergelijken van data en verzamelen van data komt hoger en hoger op de agenda van vele organisaties te staan. Daarbij kan onderzocht worden of doorgevoerde veranderingen daadwerkelijk een effectieve uitwerking hebben. Bovendien heeft data-gedreven werken de potentie om werkzaamheden te automatiseren en dus eenvoudiger te maken. De stip aan de horizon is het gebruik van data als voorspellende waarde, het herkennen van patronen en daar proactief op in kunnen spelen. Een team binnen de Provincie Noord-Brabant heeft BRIT ingeschakeld om te onderzoeken hoe zij meer data gedreven kunnen werken, om zo als team voorbereid te zijn op een data-gedreven toekomst.

Zo gingen wij aan de slag! Allereerst schreven we een kort projectplan. Als basis voor het projectplan zijn we uitgegaan van de “Design Thinking Method”. Eerste stap hierin is het begrijpen van de wat de teamleden voor werkzaamheden uitvoeren en hoe ze deze uitvoeren. Ook gingen we in gesprek over de ‘pains’ waar zij in hun dagdagelijkse werkzaamheden mee geconfronteerd worden. Op basis van deze stappen hebben we een ‘probleemboom’ opgesteld, welke middels een aantal feedbackloops is aangescherpt in samenwerking met het team. Afsluitend zijn de ‘problemen’ omgeschreven tot ‘kansen’.

Na dit vooronderzoek kwam voor ons het meest uitdagende onderdeel; het organiseren van een brainstormsessie om potentiële oplossingsrichtingen te identificeren en uit te werken. Tijdens deze sessie zijn de eerder geïdentificeerde kansen geprioriteerd, om te bepalen welke kansen de meeste potentie hebben om het team meer ‘data-minded’ te laten werken. Ook gaven wij een data-spoedcursus. Waarin we in een uur tijd het team meenamen in de wonderlijke wereld van data. Afsluitend zijn we gezamenlijk de discussie aangegaan over hoe we de oplossingsrichtingen die we eerder vast hebben gesteld, praktisch kunnen bewerkstelligen.

Ter oplevering van dit project hebben we een actiegericht realisatieplan geschreven, waarin we de besproken oplossingsrichtingen verder hebben uitgediept, en omgezet hebben in praktische stappen. Zo hebben we geadviseerd om de netwerkpositie van het team te verbeteren ten opzichte van de dataspecialisten binnen de Provincie, het implementeren van (verbeterde) tooling en het verzamelen van specifieke gegevens om op basis hiervan gedegen voorspellingen voor de toekomst te kunnen maken. Als resultaat van deze opdracht, is het team inmiddels aan de slag gegaan met het uitvoeren van de praktische stappen om zichzelf voor te bereiden op een data-gedreven toekomst!