Data heeft een steeds grotere impact op organisaties. Dit vraagt niet alleen technisch veel kennis en kunde, maar ook organisatorisch zijn er veel vraagstukken. Zo heeft de Provincie Noord-Brabant verschillende teams rondlopen die met data werken, allemaal op een verschillend niveau. Nu werd er opgemerkt dat medewerkers hierdoor soms niet weten welke vraagstukken nou bij wie moeten worden voorgelegd. Daarnaast zal dit probleem alleen maar groter worden in de toekomst, aangezien er binnen de organisatie steeds meer met data zal worden gewerkt. Om deze reden is het Datalab in leven geroepen, die als spin in het web fungeert en bruggen zal slaan tussen data teams en de rest van de organisatie. De Provincie heeft BRIT gevraagd om mee te helpen bij het vorm geven van dit Datalab.

Op het begin was het nog even zoeken wat nu precies de rol van het Datalab zal worden. De contouren staan redelijk snel, maar de exacte invulling invullen is stukken lastiger. Juist als spin in het web is het continue ontdekken wat onder wiens verantwoordelijkheid valt. De BRITTER heeft vooral ingezet op het neerzetten van de functie van het Datalab. Zo is er een catalogus gemaakt om inzichten te geven welke producten het Datalab aanbiedt. Deze is daarna stapsgewijs steeds gedetailleerder geworden. Door gesprekken te voeren met verschillende stakeholders werden ook grijze gebieden ingekleurd. Daarnaast heeft de BRITTER zich ingezet om de processen vorm te geven die achter de producten liggen. Zo zijn er standaard processen bedacht waardoor het voor alle partijen duidelijk is wie waar verantwoordelijk voor is en welke stappen er worden doorlopen. Als laatste heeft de BRITTER zich bezig gehouden met de profielen van de medewerkers die het Datalab op de lange termijn moeten vullen.

Door de inzet van de BRITTER zijn de eerste stappen gezet rondom het Datalab. Hiermee is er een duidelijker raamwerk neergezet, waar de uiteindelijke leden van het Datalab mee verder kunnen. Door wel duidelijke richtlijnen neer te zetten, zonder alle details helemaal in te vullen, hebben de leden van het Datalab nog steeds eigen regie. Zo kunnen ze zelf wel nog een draai eraan geven, maar hoeven ze niet in het duister te tasten.